Search site


Contact

SỐ LIỆU VÀ HÌNH ẢNH

      NHỮNG CON SỐ ĐÁNG BÁO ĐỘNG

    Từ 2002 - 2006, TNGT ở VN năm sau tăng cao hơn năm trước và cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Riêng năm 2006, cả nước xảy ra 14.668 vụ TNGT đường bộ, đường sắt và đường thuỷ, làm chết 12.719 người và bị thương 11.273 người. Trong đó, TNGT đường bộ chiếm 14.161 vụ với 12.373 người chết, 11.097 người bị thương.

             

    Đáng chú ý, trong tổng số vụ TNGT đường bộ xảy ra năm 2006 thì có tới 144 vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 408 người, bị thương 493 người.

Và chỉ trong 7 tháng đầu năm 2007 đã có 108 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 306 người, bị thương 414 người; so với cùng kỳ năm 2006 tăng cả về số vụ (33), số người chết (98) lẫn số người bị thương (86).

                    

Theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Việt Nam, sáu tháng đầu năm 2007 đã xảy ra 7.669 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.910 người. Trung bình mỗi ngày có 38 người chết, tăng cao so với con số 31 người trong các năm trước đây.